Documentaire: Het Interbellum in beeld

Van Gisteren brengt het Interbellum in beeld. De tijd waarin onze honderdjarigen zelf nog jong waren. De documentaire schetst een wereld zoals die wij alleen kennen uit de geschiedenisboeken, films of tv-series. 

Achtergrond
Onze generatie groeide op met internet, mobiele telefoons en een wereld die daardoor steeds groter leek te worden, de vooroorlogse generatie moet met de komst van de radio, de telefoon en de auto hetzelfde gevoel hebben gehad. Het Interbellum was een periode van enorme veranderingen, innovatie, maar ook wereldwijde spanningen en commotie. Wat staat hen hiervan nog helder voor de geest? Een terugblik door de ogen van de getuigenissen van deze tijd. Te midden van oorlog en financiële tegenspoed werden zij volwassen en zochten zij hun plek in de wereld. De vooroorlogse generatie, geboren tussen 1910 en 1930, wordt vaak omschreven als plichtsgetrouw, bescheiden en spaarzaam. Het waren zij die na de Tweede Wereldoorlog Nederland weer hebben opgebouwd. Het is een generatie die getuige was van een sterk veranderende en turbulente wereld die voor ons nu totaal vreemd aandoet. Toch waren zij ook gewoon jong.

De documentaire laat zien hoe er ten tijde van het Interbellum een jeugdcultuur ontstond en hoe dat zijn eigen kinderen veranderde. Deze jaren brachten hen de radio, bioscoopbezoek, tijdschriften, de charleston en verschillende verandering op gebied van mode, moraal en omgang. De jaren twintig waren voor de eerste helft van de twintigste eeuw wat de jaren zestig voor de tweede helft zouden worden. Revolutionair en bevrijdend, maar wel in elk land verschillend. De jaren dertig staan bekend als de crisisjaren en de jaren van onrust en dreigende oorlog, maar waren ook de jaren waarin al deze veranderingen uit de jaren twintig gemeengoed werden. Wat veranderde er en wat juist niet? In interviews vertelt de stokoude jeugd van toen hoe zij deze omslag hebben ervaren.

 Status: researchfase


Beeld: Familiearchief Bergsma