VG & JH recenseren: The recruiting power of Christianity in three perspectives

Maandelijks wisselen Van Gisteren en Jonge Historici – platform voor jong historisch talent – recensies uit. Deze maand schreef Pieter de Jonge van Jonge Historici een verslag over het colloquium The recruiting power of Christianity in three perspectives, dat werd gehouden naar aanleiding van de tentoonstelling Rome. De Droom van Constantijn in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.
Lees verder…