VG & JH recenseren: Staat van de student

Maandelijks wisselen Van Gisteren en Jonge Historici – platform voor jong historisch talent – recensies uit. In april recenseerde Barbara Eelman van Van Gisteren het boek Staat van de student. Tweehonderd jaar politieke geschiedenis van de studiefinanciering in Nederland van Pieter Slaman. 

Lees verder…