Van Gisteren & Jonge Historici recenseren

Maandelijks wisselen Van Gisteren en Jonge Historici – platform voor jong historisch talent – recensies uit. Deze maand recenseert Jonge Historici het boek Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje van Philip Dröge. Van Gisteren recenseert het boek Een schitterend vergeten leven. De eeuw van Frieda Belinfante van Toni Boumans.

Lees verder…