Van Gisteren & Jonge Historici recenseren

Maandelijks wisselen Van Gisteren en Jonge Historici – platform voor jong historisch talent – recensies uit. Deze maand recenseert Jonge Historici het boek Moresnet. Opkomst en ondergang van een vergeten buurlandje van Philip Dröge. Van Gisteren recenseert het boek Een schitterend vergeten leven. De eeuw van Frieda Belinfante van Toni Boumans.

Lees verder…

Blog: Huizen van verzet

Jaarlijks zijn er in Amsterdam meer dan driehonderd programma’s op 4 en 5 mei. Verspreid over Amsterdam zijn tientallen comités en organisaties actief om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Van Gisteren deed verslag van twee bijzondere bijeenkomsten in de stad.
Lees verder…