Educatie: F-site

F-site: voor meer vrouwengeschiedenis in het voortgezet onderwijs.

F-site
Van Gisteren ontwikkelt op dit moment de F-site, een educatieplatform met lesmateriaal over vrouwen uit de geschiedenis. Op de website komt toegankelijk lesmateriaal te staan bestaande uit inspirerend bronnenmateriaal en korte opdrachten, toegespitst op de tien tijdvakken. Docenten kunnen dit educatiemateriaal gemakkelijk gebruiken naast de bestaande methodes. Het materiaal is bedoeld voor alle niveaus binnen het voortgezet onderwijs en is gratis toegankelijk. De opdrachten en bronnen zijn ingedeeld naar niveau, tijdsvakken, begrippen en tijdsduur.

Waarom F-site?
Het huidige onderwijs biedt leerlingen geen volledige geschiedschrijving. Vrouwen zijn in de geschiedenismethodes onzichtbaar vanwege een klassieke benadering van het vak. De rol van vrouwen wordt zo opzij geschoven en blijft onderbelicht. Door deze ontmoedigende presentatie wordt leerlingen een stereotype beeld voorgehouden, die rolbevestigend kan werken. Scholen en in dit geval geschiedenisdocenten hebben een sleutelpositie in het doorbreken van deze ongelijkwaardigheid, door een ander perspectief op de geschiedenis aan te bieden, waar vrouwen als vanzelfsprekend in voorkomen.

Inmiddels zijn er vele initiatieven waarbij vrouwen uit de geschiedenis meer aandacht krijgen. Binnen het geschiedenisonderwijs zijn er echter geen vergelijkbare initiatieven waarbij vrouwen uit de geschiedenis worden uitgelicht. In de huidige methodes komen pas in de tweede helft van de negentiende eeuw vrouwen aan bod, rondom de eerste feministische golf. Vrouwen komen pas aan de orde bij de strijd tegen hun ongelijke positie in de samenleving. De onderliggende boodschap voor de huidige en nieuwe generatie kinderen is hiermee: mannen zijn belangrijker en vrouwen hebben er nooit echt toegedaan. Met alle stereotyperingen als gevolg.

Ons initiatief richt zich op een nieuwe generatie jongens en meisjes. We willen beginnen bij goed onderwijs: door de nieuwe generatie hun geschiedenis te laten kennen, waar óók vrouwen in voorkomen. We kunnen ze geen gelijkwaardige geschiedenis bieden, maar wél een volledige geschiedenis.

Pilot
In samenwerking met de studenten van de MA Publieksgeschiedenis (UvA) en storytelling platform izi.Travel ontwikkelde Van Gisteren het virtueel museum: F-site. Online zijn hier tal van korte audiofragmenten te beluisteren over diverse vrouwen uit de geschiedenis. Lees hier meer.

Meer weten?
Vragen, opmerkingen of interesse in een samenwerking? info[@]vangisteren.nu


Status: in productie

Beeld: via