Educatie: Oorlog in mijn Buurt – Rozenoord monument

In samenwerking met Oorlog in mijn Buurt is Van Gisteren een bijzonder educatieproject gestart. De leerlingen van de Amsterdamse De Dongeschool gaan zich verdiepen in de geschiedenis van fusilladeplaats Rozenoord, die vlakbij de school in de Rivierenbuurt is gelegen.

In dit educatietraject leren leerlingen uit groep 8 op heel persoonlijk wijze over de geschiedenis van Rozenoord en de Tweede Wereldoorlog. Gedurende zes weken krijgen zij gastlessen van onder andere Mirjam Ohringer, een joodse verzetsstrijdster en Jan Willem Ittmann, de zoon van de omgekomen verzetsheld Cesar Ittmann. Daarnaast worden de leerlingen getraind als journalist. Zij krijgen les in het doen van onderzoek, het houden van interviews en het geven van presentaties. Vervolgens gaan de leerlingen van de Dongeschool de nabestaanden interviewen van de mannen die gefusilleerd zijn bij Rozenoord aan de Amsteldijk.

Van Gisteren co├Ârdineert het educatieproject bij de Dongeschool. De samenwerking tussen Oorlog in mijn Buurt en Van Gisteren vloeit voort uit het verdiepingsprogramma voor het nieuwe Rozenoord monument, dat Van Gisteren in opdracht van de gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid ontwikkelde.