Blog: Huizen van verzet

Jaarlijks zijn er in Amsterdam meer dan driehonderd programma’s op 4 en 5 mei. Verspreid over Amsterdam zijn tientallen comités en organisaties actief om de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog levend te houden. Van Gisteren deed verslag van twee bijzondere bijeenkomsten in de stad.

Blog: Aanslag en verzet. Onderduikers in Artis en de Aanslag op het Bevolkingsregister

Blog: Ondergedoken bij Lau Mazirel. Leo Waterman en Sabien Hamburger over het verzet en de onderduik van hun ouders.


Beeld: Arjen Poortman