Canon van de Nederlandse Geschiedenis

Van Gisteren kreeg van van de commissie 'herijking Canon van Nederland' de eervolle opdracht om de vijftig basisteksten van de herziene canon om te schrijven tot publieksteksten.

Met veel plezier werkten we mee aan dit overzicht van de Nederlandse geschiedenis.

Op 22 juni 2020 werd de vernieuwde canon gespresenteerd en het rapport overhandigd aan Minister Engelshoven. Meer informatie over de canon is te vinden op www.canonvannederland.nl

www.canonvannederland