De lessen van Dolle mina

Samen met Atria maakt Van Gisteren een lesprogramma: De lessen van Dolle Mina. Het volledige lesprogramma zal in maart 2021 op F-site en de website van Atria te vinden zijn. Daarnaast ontwikkelt Van Gisteren een campagne om het lesmateriaal op middelbare scholen onder de aandacht te brengen.

Lesprogramma en campagne

Vijftig jaar na de eerste acties hebben Dolle Mina en de slogan ‘Baas in Eigen Buik’ nog steeds een iconische status. De radicaal feministische actiegroep is hét symbool geworden voor de tweede feministische golf. Van gratis crèches en anticonceptiepillen tot openbaar plasrecht: Welke issues zijn door Dolle Mina op de agenda gezet? Welke taboes zijn door Dolle Mina doorbroken? Welke discussies zijn door Dolle Mina teweeggebracht?

Van Gisteren maakt in opdracht van Atria het lesprogramma over deze feministische geschiedenis. Net als bij de lessen van Aletta Jacobs, zullen ook de kennisclips onderdeel van het programma zijn. Het lesprogramma zal op minimaal 10 scholen in het land gelanceerd worden op 8 maart. Meer informatie volgt begin 2021.