Boek: De geschiedenisles die je nooit hebt gehad

Voor ons project F-site werken wij aan het boek: De Geschiedenisles die je nooit hebt gehad.

Achtergrond

De helft van de wereldbevolking bestaat uit vrouwen, maar de geschiedenis lijkt bepaald door de ontdekkingen, veroveringen en heerschappijen van mannen. In de geschiedenisboeken zijn vrouwen vaak onzichtbaar. Als ze er al in voorkomen, worden ze stereotyperend neergezet als hoer, heks of heilige. Dat vrouwen zijn onderdrukt en een andere maatschappelijke positie hadden mag geen reden zijn om ze zo weg te zetten, laat staan om ze niet eens te benoemen.

Daarom nu dit boek waarin vrouwen uit verschillende tijdvakken voorbijkomen. Aan de hand van twintig portretten wordt de lezer meegenomen in de zoektocht van de auteurs naar de strijd die vrouwen vanuit elke hoek van de samenleving gevoerd hebben. Van Wilhelmina Drucker die in Nederland streed voor het vrouwenkiesrecht, tot Kartini, voorvechtster voor vrouwenrechten in Indonesië. Van Cleopatra, wier verhaal laat zien dat vrouwen met macht al eeuwenlang leiden onder seksisme, tot Sojourner Truth, een belangrijk voorvechtster van het abolitionisme. Van Fatima Mernissi, de Marokkaanse sociologe die het perspectief op feminisme wist te verschuiven, tot Jeanne d’Arc, het verhaal van de jonge vrouw die door verschillende partijen wordt toegeëigend.